PhDr. Jan Sácký

Psycholog ve zdravotnictví a psychoterapeut

Vystudoval jednooborovou psychologii na Pedagogické fakultě UK, kde od roku 2023 působí jako doktorand. Absolvoval odborné stáže na pracovištích jako je Národní ústav duševního zdraví či Denní sanatorium Horní Palata. Od roku 2020 je frekventantem výcvikové skupiny v rámci Institutu aplikované psychoanalýzy (IAPSA) pod vedením Doc. PhDr. Jiřího Kocourka Ph.D. a PhDr. Iva Orala. V současnosti také podstupuje výcvikovou psychoanalýzu u PhDr. Martina Mahlera. Od roku 2024 je zařazen do předatestačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie v rámci IPVZ.