Co je psychologický koučink?

Psychologické koučování klade zvláštní důraz na práci s motivací, napojení na emoce a celostní přístup k vaší situaci. Na rozdíl od psychoterapie neléčí duševní poruchy či choroby a nepátrá tolik v minulosti. Patří do sféry moderního seberozvoje se zaměřením na přítomnost a praktické kroky k budoucí změně. Uplatňuje se například v oblasti partnerských vztahů, práce, studia, rodičovství, zdraví, životního stylu, sportu nebo umělecké tvorby – zkrátka v jakékoli oblasti, v níž cítíte prostor ke zlepšení. Během sezení spolu s koučem pojmenujete své cíle a k jejich naplnění využijete sbírku koučovacích metod včetně otázek a narativních nebo herních prvků. To vše vám umožní objevit svou vlastní jedinečnou cestu k rozvinutí potenciálu ve mnoha sférách života. A protože ji objevíte vy sami, budete z ní tím spíš mít radost a rádi po ní půjdete. Psychologický koučink totiž vede kromě naplnění dílčích cílů především k pozitivní změně vašeho myšlení, jednání i prožívání – a ve výsledku k větší životní spokojenosti.